- Vi er selvsagt for et seriøst arbeidsliv, men byrden må ikke bli så belastende for bedriftene at det går ut over vilje og evne til å drive egen virksomhet i Norge, sier administrerende direktør Lars Erik Sletner i Bedriftsforbundet, interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter.Regjeringen har lagt fram tre ulike tiltakspakker mot sosial dumping, den siste kom i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Tiltakene medfører tidkrevende rapporterings- og administrasjonsarbeid, mener Sletner.- Behovet for tiltakene er i liten grad dokumentert. Regjeringen har heller ikke kartlagt effekten av tidligere iverksatte tiltak eller de økonomiske byrdene for næringslivet. Det virker som regjeringen er desperat etter å tilfredsstille LO før valget, sier Sletner.
Flere tiltak
Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) valgte å foregripe innholdet i tiltakspakken - som han fleipende kalte Haisommer 3 - under LO-kongressen for to helger siden.- Vi skal ha en mer effektiv allmenngjøringsordning, mer slagkraftige tilsyn og økte strafferammer for brudd på Arbeidsmiljøloven og loven om allmenngjøring, sa han.Da detaljene ble kjent et par dager senere ble mottakelsen høyst sammensatt. I Folkets Hus jublet LO for gjennomslag på så å si alle punkter, mens stemningen hos NHO var en helt annen.Direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, Svein Oppegaard, advarte spesielt mot forslaget om å utrede reduserte krav til dokumentasjon ved allmenngjøring.- Dette vil undergrave hele ordningen og bryte med hovedregelen om at den som krever allmenngjøring selv må dokumentere behovet, sa han.Allmenngjøring er vedtak om at en landsomfattende tariffavtale helt eller delvis skal gjelde for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den art som avtalen omfatter, også for uorganiserte og utenlandske arbeidstakere. (©NTB)