- Det er et stort paradoks at enkelte reagerer visuelt på vindmøller som gir oss ren energi, mens man stilltiende godtar høyt tempo i norsk petroleumsindustri på sokkelen, sier den mangeårige miljøaktivisten.Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) og flere stortingsrepresentanter vil være til stede når Bellona onsdag presenterer en ny rapport som Hauge håper vil bidra til ny fart i vindkraftutbyggingen. Kraftbransjen og vindkraftmotstandere er også invitert.Rapporten tar blant annet til orde for at vindkraftprosjekter må legges til områder der nettkapasiteten er god og det trengs mer kraft.- I tillegg peker vi på at dårlige prosjekter som verserer i konsesjonssystemet gir grobunn for konflikt og misnøye mot vindkraft. De dårligste prosjektene må lukes ut tidlig, sier Hauge.Han mener vindkraft er et nødvendig skritt på veien til nullutslippssamfunnet, blant annet fordi den kan bidra til raskere elektrifisering av sokkelen. (©NTB)