Angrepet på regjeringskvartalet har kostet minst 2,5 milliarder kroner.Behovene for tilleggsbevilgninger bare øker, skriver Bergens Tidende.Da statsbudsjettet for 2013 ble fremmet i fjor høst, informerte regjeringen om at det var bevilget 1,9 milliarder kroner over Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets (FAD) budsjett. I tillegg kommer tiltakene som er gjennomført etter at Statsministerens kontor flyttet til Forsvarsdepartementets lokaler.- Det var avsatt en ramme på 330 millioner kroner til forskjellige fysiske og elektroniske sikrings­tiltak innvendig og utvendig i forbindelse med flyttingen av Statsministerens kontor til ledelsesbygget på Akershus festning, sier kommunikasjonsrådgiver Arve Rosland i Forsvarsbygg.I revidert nasjonalbudsjett informerte regjeringen om at dette er nok. Ytterligere 101 millioner kroner må til for å sikre statsminister Jens Stoltenberg og hans medarbeidere. Dermed er regningen, bare for flytting av Statsministerens kontor, kommet opp i 430 millioner kroner. Pengene skal gå til «etablering av ny vaktsentral, nytt pressesenter, ny sikret garasje og utbygging av datarom.»- Forsvarsbygg jobber med å ferdigstille alle tiltakene i løpet av 2014, opplyser Rosland. (©NTB)