Det gjelder både klær, leker, kosmetikk og elektriske produkter.I 2012 utgjorde varer fra Kina 58 prosent av merknadene fra EUs varslingssystem for farlige produkter (RAPEX). Den tilsvarende andelen i 2011 var 54 prosent.Systemet omfatter ikke næringsmidler. Kinas andel er skyhøyt over nummer to på lista, Tyrkia, som får 5 prosent av merknadene.EU understreker at dette ikke nødvendigvis betyr at kinesiske varer er farligere enn andre. Kinas topplassering gjenspeiler også at svært mange varer blir laget i nettopp Kina, opplyste EUs forbrukskommissær Tonio Borg da oversikten ble lagt fram i Brussel torsdag.Blant annet kommer over 90 prosent av lekene som blir solgt i EU-land, fra Kina.Ifølge EU er det vanskelig å få kinesiske selskaper til å lage produkter som er i tråd med EU-kravene fordi selskapene ofte ikke er klar over EUs regelverk.Blant varene som ble beslaglagt i fjor, var dukker laget av helsefarlig plast, leker som kan svelges av små barn, og lightere som kan forveksles med leketøy.RAPEX registrerte i fjor en økning på 26 prosent i antall merknader sammenlignet med året før. Men det behøver ikke skyldes en reell økning, men kan like godt bety at reglene håndheves bedre, ifølge EU. (©NTB)