Årsaken er kraftig snøsmelting som øker vannstanden både i bekker og elver som fremdeles har snø igjen i nedbørsfeltet.Varselet varer fram til tirsdag og gjelder Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Oppland og Hedmark.Nedbør og snøsmelting har ført til at vannføringen i Hallingdalselva nå er over nivået for vanlig vårflom. På lørdag venter NVE at vannføringen ved Bergheim vil nå et nivå som tilsvarer fem- eller tiårsflom.Det kan igjen føre til at vannstanden i Krøderen kan bli høyere enn NVE tidligere har varslet, og direktoratet tror vannstanden kan passere 135 meter over havet på mandag. Det blir i så fall et litt høyere nivå enn det som var maksimal vannstand i juli 2007.Regn og snøsmelting gir også moderat fare for sørpeskred i områder der snøen fortsatt er over 50 centimeter dyp, og det er fare for jordskred og utglidninger. (©NTB)