Det går fram av en rapport fra det italienske statistiske sentralbyrået som viser at antall fattige i landet er fordoblet i de siste to årene. Godt over en tidel av italienerne lever nå i familier med alvorlige fattigdomsproblemer.Rapporten viser hvilke enorme utfordringer den nye regjeringen til Enrico Letta får når den skal oppfylle løftet om å stimulere til ny vekst og redusere ungdomsledigheten på 40 prosent.Studien viser at Italia har den høyeste andelen ungdom som verken har arbeid eller studerer. 23,9 prosent av de unge faller inn i denne kategorien, og i det fattige Sør-Italia gjelder det hver tredje ungdom mellom 15 og 29 år.Resesjonen som nå har vart i to år, fører til at italienerne må grave stadig dypere i sine sparepenger for å klare seg. Kjøpekraften er redusert med 5 prosent, noe som først og fremst skyldes skatteøkninger som må til for å takle krisen.Andelen familier som ikke har råd til kjøtt hver dag, har steget til 16,6 prosent, mens over 50 prosent av italienerne ikke lenger har råd til en ukes ferie borte fra hjemmet.