Den kinesiske detaljhandelen steg 12,8 prosent i april.Ifølge en sammenstilling utført av Bloomberg News var det på forhånd ventet en detaljhandel på 12,8 prosent.Mars-tallene-viste en en vekst i handelen på 12,6 prosent.Industriproduksjonen i Kina steg 9,3 prosent i april, mot en ventet vekst på 9,4 prosent.Mars-tallene viste en produksjon på 8,9 prosent.