De tyske innkjøpssjefenes forventningsindeks (Purchasing Management Index) for industrien endte i mai på 49,0, viser endelige tall.Ifølge en sammenstilling utført av Bloomberg News var det på forhånd ventet en indeks på 48,5.April-tallene viste en indeks på 48,1.Den tyske PMI-indeksen for servicesektoren endte i mai på 49,8, mot en ventet indeks på 50,0.April-tallene viste her 49,6.En indeks over 50 viser tiltagende aktivitetsnivå.