I den nye partimålingen, som er gjort av Respons, får Frp en oppslutning på 11,9 prosent, ned 1,5 prosentpoeng fra forrige måned. Med et slikt valgresultat ville partiet fått 20 representanter på Stortinget, mot 41 i dag.Også Høyre går tilbake i målingen, men partiet er fortsatt klart størst med en oppslutning på 34,7 prosent, ned 0,9 prosentpoeng.Nedgangen betyr at de to partiene for første gang på et halvt år ikke ligger an til å få flertall på Stortinget. De er dermed avhengig av støtte fra KrF eller Venstre.Arbeiderpartiet er nest størst i målingen med 29,3 prosent, opp 2,2 prosentpoeng. SV får 4,7 prosent (+0,1), mens Senterpartiet får 4,3 prosent (+0,1). KrF for 5,9 prosent (+0,4), mens Venstre får 5,4 prosent (-0,2).Målingen har en feilmargin på 2- 3 prosentpoeng. (©NTB)