Programkomiteen i Frp foreslår enstemmig at Frp skal avvikle de årlige jordbruksforhandlingene, skriver Nationen.- Når vi endrer konsesjonsordninger, rammer for størrelsen på bruk og så videre, trenger vi heller ikke denne typen jordbruksavtaler, sier komiteens leder Per Sandberg.Komiteen vil avvikle jordbruksforhandlingene for å «desentralisere makten i næringen fra politikere og organisasjoner til den enkelte bonde og forbrukeren». Komiteen foreslår at jordbruksavtalesystemet blir erstattet av et frittstående organ som tar grunnlag i regnskapstall fra jordbruket.- Vi ønsker at organet skal bestå av representanter for staten og aktører i markedet. Vi vil ikke at det skal være som i dag, at Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag får styre uten andre aktører, sier Sandberg.Frp vil splitte opp aktørene i landbruket, noe som vil føre til at bøndene blir taperne, mener Småbrukarlagets leder Merete Furuberg. Bondelagets leder Nils T. Bjørke mener Frps politikk vil føre til at det ikke blir noe særlig landbruk igjen i Norge.Heller ikke Kristelig Folkeparti har sansen for Frp-forslaget. Det er viktig å ta vare på jordbruksavtalen, mener KrF-leder Knut Arild Hareide. Høyres nestleder Bent Høie sier hans parti vil verne forhandlingsinstituttet de neste fire årene. (©NTB)