Høyre-leder Erna Solberg har tidligere avslørt at partiet forbereder seg til regjeringsforhandlinger ved å føre lister.- Det er lister med saker vi er enige om, hvor vi ikke er hundre prosent enige, men hvor retningen stemmer, og lister over hva som er vanskelige områder, sa Solberg til NTB i romjula.På oppfordring fra NTB legger Høyre nå fram listen over politiske spørsmål som de borgerlige er enige om. Den ser sånn ut:* Nye metoder for veibygging. Bruk av offentlig-privat samarbeid og mer sammenhengende bygging.* Ta i bruk ledig kapasitet hos private helseinstitusjoner, særlig innen rusfeltet.* Sørge for forenkling og reduserte administrative byrder i næringslivet. Fire fellesforslag med rundt 30 konkrete punkter ble fremmet for Stortinget i april i fjor.* Enige om å videreføre EØS-avtalen og fortsatt medlemskap i NATO.* Innføre nøytral moms i staten som skal gi besparelser ved offentlig innkjøp.* Gjenopprette Forskningsfondet.* Bruke ressurser på tidlig innsats i skolen.* Styrke BSU-ordningen og skattefordelen ved privat pensjonssparing.
UsikkerhetKonfliktsaker
Helt siden 2009 har de borgerlige partiene hatt flertall på meningsmålingene. Men hva slags politikk Erna Solbergs regjering skal føre, forblir i det blå til etter en eventuell valgseier. Noen regjeringsplattform er det ikke på tale å legge fram før valgdagen 9. september, selv om alle partier skryter av borgerlig tilnærming.Samtidig er det på nytt skapt usikkerhet om et borgerlig flertall virkelig vil gi en borgerlig regjering. Venstre og KrF slår nå fast at de kan komme til å vende seg mot Ap og Sp i budsjettforhandlinger dersom Frp sier nei.- Det er ikke et selvstendig mål å danne en flertallsregjering. Vi ønsker en regjering bestående av Venstre, Høyre og Kristelig Folkeparti, gjentok Venstre-leder Trine Skei Grande onsdag.En slik regjering er uaktuell for Frp å støtte. Siv Jensen pleier å beskrive den gamle Bondevik II-regjeringen som tidenes minst populære.Skulle de fire opposisjonspartiene klare å stable en regjering på beina som ikke lever på Aps nåde, ligger det uansett an til knallharde rivninger om politisk plattform.Senterpartiets gamle statsminister Per Borten sammenlignet rollen som borgerlig regjeringssjef med det å bære sprikende staur. Slik kan det fort bli for Erna Solberg også.Fremskrittspartiet har en egen handlingsregel om oljepengebruk som skiller partiet fra de tre andre. Partiet går også lenger når det gjelder skatte- og avgiftslettelser. Bompengemotstanden er på det nærmeste dogmatisk i Frp, mens alle de andre er for.Innenfor asyl- og innvandringspolitikk er forskjellene også betydelige. Frp vil sende kvoteflyktninger ut av landet når behovet for beskyttelse er over, stenge grensene for utenlandske tiggere og opprette lukkede asylmottak, mens Venstre vil la papirløse jobbe og sammen med KrF gi amnesti til lengeværende barn.Klimapolitikken vil også bli heftig debattert i en ny borgerlig regjering, i likhet med landbruksstøtten, rovdyr, olje i nord, kulturbevilgninger og bistandspolitikk.Innenfor helsepolitikken er det også uenighet. Høyre vil ha fritt behandlingsvalg for å få ned køene, noe Venstre og KrF mener vil undergrave fellesskapsløsningene. Fremskrittspartiet går enda lenger og lover å bruke så mange penger som nødvendig for å få behandlingskøene helt bort. (©NTB)