Faktisk har ikke en så lang periode med sammenhengende nedgang vært registrert siden slike felles tall for disse EU-landene første gang ble lagt fram i 1995. Resesjon er definert som fall i bruttonasjonalprodukt (BNP) i to eller flere påfølgende kvartaler.- Elendigheten fortsetter. Nesten alle de viktigste landene utenom Tyskland er i resesjon, og hittil har ingenting kunnet stanse denne nedadgående spiralen, sier seniorøkonom Carsten Brzeski i banken ING.Økonomien i eurosonen krympet med 0,2 prosent i første kvartal i år. Det var sjette kvartal på rad med økonomisk nedgang, ifølge det europeiske statistikkbyrået Eurostat.I kjølvannet av finanskrisen i 2008- 2009 opplevde eurolandene nedgang i fem kvartaler på rad.Nedgangen er litt verre enn det analytikerne på forhånd hadde forventet.- Vi forventer at BNP i eurosonen kommer til å krympe med 0,7 prosent i 2013. En svært gradvis bedring er ikke ventet før mot slutten av året, sier analytiker Howard Archer i IHS Global Insight i London.