- Det hersker ikke mindre forvirring nå, sa Sanner, som mener statsminister Jens Stoltenberg (Ap) har bidratt til å skape stor usikkerhet med sine signaler om omlegging av det norske skattesystemet.- Jeg er glad for at regjeringen etter åtte år erkjenner at lavere skatt er viktig for å trygge norske arbeidsplasser, men det vil koste mer enn 10 milliarder kroner å senke satsene for personbeskatning fra 28 til 27 prosent, anførte Sanner.Stoltenberg har sagt at det kan bli aktuelt å senke skattesatsene for vanlige lønnsmottakere slik at de igjen kommer på nivå med satsene for beskatning av næringsinntekt. Samtidig er det et prinsipp for de rødgrønne at enhver skattelettelse skal ha sitt motsvar i en skatteøkning, slik at det samlede skattenivået forblir som det var i 2004.- Dette vil i så fall bli den første skattereformen som gjennomføres uten å smøres med skattelettelser. Hvem skal betale mer i skatt når noen skal betale mindre, spurte Høyre-nestlederen.Statsministeren besvarte ikke dette spørsmålet, men viste til at et regjeringsoppnevnt utvalg er nedsatt for å se nærmere på skattesystemet.- Vi vil fortsette omleggingen for å gjøre skattesystemet enda mer rettferdig. Vi skal utvide skattegrunnlaget, tette skattehull og senke satsene, sa Stoltenberg. (©NTB)