Dermed har juryen ikke festet litt til den nå 17 år gamle jentas forklaring om at tidligere ordfører i Vågå, Rune Øygard, første gang gjennomførte samleie med henne under en hyttetur da hun var 13 år gammel. Derimot synes juryen å ha trodd henne på at de to var i et kjærlighetsforhold som hadde en betydelig seksuell komponent.Øygard er dermed frikjent for det desidert alvorligste punktet i tiltalen; samleie med barn under 14 år. Han må likevel forberede seg på å sone straff for seksuell omgang med det samme barnet mens hun var mellom 14 og 16 år gammel.Juryen i Eidsivating lagmannsrett avsa kjennelsen mot tidligere ordfører i Vågå, Rune Øygard (54), onsdag, etter fem timers drøfting av bevisene. Den må ikke begrunne sin avgjørelse, og oppgir heller ikke hvor mange som stemte for frikjennelse og motsatt.
Dommerne godtar
Fagdommerne i overgrepssaken mot Rune Øygard godtar juryens kjennelse.Rune Øygard ble åpenbart svært fortvilet over kjennelsen, skjulte ansiktet i hendene og ba kort tid etter om lov til å forlate salen.Konstituert lagmann Ørnulf Røhnebæk slo fast at kjennelsen var lovlig avsagt og hadde ikke innvendinger mot lovanvendelsen.Røhnebæk plukket så ut fire jurymedlemmer som skal delta i straffeutmålingen. Den prosessen begynner allerede torsdag morgen. (©NTB)