Hoveddommeren i ankesaken begynte onsdag morgen sin veiledning til juryen, den såkalte rettsbelæringen. Den skal gi de ti jurymedlemmene kunnskap om hvordan loven skal brukes, og hvordan bevisene kan vurderes. Juryen er suveren i sin vurdering av bevisene, og lagmannen peker i rettsbelæringen derfor bare ut mulige veier juryen kan ta.Når det gjelder det rent juridiske - selve lovanvendelsen - er de derimot bundet av dommerens pålegg. Han poengterte fra starten av at selv om den nå 17 år gamle jenta har anslått at det har funnet sted rundt 50 samleier mellom henne og Øygard, trenger juryen bare å finne bevis for ett samleie for å erklære Øygard skyldig etter tiltalens 1. punkt: samleie med barn under 14 år.Tiltalens 2. punkt handler om seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. Da kan juryen finne bevist én seksuell handling for å svare ja på skyldspørsmålet.
Straffeutmåling utskilt
- Vi skiller mellom skyld og straffeutmåling i lagmannsretten. Derfor er det ikke nødvendig at dere må finne bevist alle tilfellene som har vært omtalt i bevisførselen, sa konstituert lagmann Ørnulf Røhnebæk.Han understreket at juryen skal vurdere Øygards beviser mot påtalemyndighetens beviser - og at saken ikke dreier seg om en kamp mellom jentas og Øygards troverdighet satt opp mot hverandre. De eneste bevisene han framhevet var Skype- og SMS-kommunikasjonen, og at den måtte sammenholdes med forklaringene til tiltalte og fornærmede.- Rettsbelæringen var akkurat sånn den skal være, kort, nøytral og ryddig. Da vil juryen kjenne at det er den som har ansvaret for kjennelsen og ikke lagmannen, sa Øygards forsvarer, advokat Mette Yvonne Larsen, til NTB da retten var hevet og juryen hadde trukket seg tilbake.Sju av de ti må være sikre på at Øygard er skyldig for at han skal kunne dømmes, men stemmefordelingen blir ikke gjort kjent. (©NTB)