Arbeidsledigheten i Storbritannia falt mer enn ventet i april.Antall søknader om arbeidsledighetstrygd falt med 7.300, mot en ventet nedgang på 3.000.
Mars-tallene ble revidert til en nedgang på 9.900 nye søknader fra en tidligere meldt nedgang på 7.000.Lønnsveksten var som ventet 0,8 prosent i tremånedersperioden som varte til og med mars.
Storbritannia hadde i april en ledighetsrate på 4,5 prosent, noe lavere enn de 4,6 prosentene som gikk ledig måneden før.Det var ikke ventet endring i raten.ILO-arbeidsledighetsraten i Storbritannia var 7,8 prosent i mars, målt ved tre måneders glidende gjennomsnitt. I februar var ledigheten 7,9 prosent.Analytikerne hadde på forhånd ventet at raten skulle være 7,9 prosent.