Flomfaren er overhengende, men det avgjørende er hvor mye nedbør som rammer Østlandet, men det er det knyttet stor usikkerhet til.Det forventes økt vannstand i en rekke av de større innsjøene på Østlandet de neste fem dagene, melder Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).I Skiensvassdraget er det høyere vannføring enn det som er normalt på våren. Vannføringen i Drammenselva er forventet å nå samme nivå som i 2007, da Buskerud ble rammet av en kraftig flom. I Glomma vil vannføring øke utover uka, og forventes å nå rekordnivået fra 2011. I Øyeren kan det ikke utelukkes at flommen blir den største siden 1995.I Gudbrandsdalslågen er det ventet fortsatt økende vannføring fram til torsdag, men da ventes den å snu.Det er stor usikkerhet knyttet til hvor mye nedbør som vil komme, og dette er avgjørende for om det blir oversvømmelse eller ei.- Det er nesten helt umulig å si hvor nedbøren vil falle, og hvor mye det blir. Det er stor forskjell på 40 millimeter og 80 millimeter nedbør. Det har stor betydning for vassdragene, sier vakthavende hydrolog Stein Beldring ved NVE til NTB.NVE varsler flom når de venter vannføring med mer enn fem års gjentaksintervall. (©NTB)