De europeiske innkjøpssjefenes forventningsindeks (Purchasing Management Index) for industrien endte i mai på 47,8, viser foreløpige tall.Ifølge en sammenstilling utført av Bloomberg News var det på forhånd ventet en indeks på 47,0.April-tallene viste en indeks på 46,7.Den europeiske PMI-indeksen for servicesektoren endte i mai på 47,5, mot en ventet indeks på 47,2.April-tallene viste her 47,0.En indeks over 50 viser tiltagende aktivitetsnivå.