Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde mener at i stedet for at flyktninger må komme til Norge for å søke asyl, skal de bosettes på asylmottak i det mest stabile området i nærheten av stedet de kommer fra, skriver Dagsavisen.Tybring-Gjedde ønsker at Frp skal stille som ultimatum overfor Høyre at asylordningen skal endres.- Det bør ikke være noen tvil hos Høyre om at dette er noe vi prioriteter høyt, sier Tybring-Gjedde til avisen.Forslaget som han sammen med Oslo Frp legger fram, innebærer at asylsøknader skal behandles av Utlendingsdirektoratet slik som i dag. Men først hvis søknaden innvilges, kan flyktningen fraktes til Norge.- Vi skal selvfølgelig finansiere opphold og beskyttelse. Landene som tar imot disse asylsøkerne, vil få øremerkede midler fra bistandsbudsjettet, sier han.Høyres nestleder Bernt Høie avviser forslaget kategorisk.- Det vil bryte med internasjonale regler. Dermed er dette noe Høyre ikke vil støtte, sier Høie.Partileder Siv Jensen ønsker ikke å kommentere forslaget før det skal behandles på landsmøtet, men sier til Dagsavisen at innvandring- og asylpolitikk er et område der Frp forventer gjennomslag hvis det skulle bli regjeringsforhandlinger. (©NTB)