Det internasjonale pengefondet (IMF) venter en BNP-vekst i Fastlands-Norge på 2,75 prosent i 2013, melder TDN FinansTil sammenligning estimerte IMF i sin World Economic Outlook (WEO)-rapport i april i år en reell BNP-vekst i Norge på 2,5 prosent i 2013 og 2,2 prosent i 2014.Pengefondet understreker ifølge nyhetsbyrået at det er risiko rundt dette scenariet, og viser særlig til et eventuelt betydelig og langvarig fall i oljeprisene, noe som kan skje hvis nedsiderisikoen i de globale vekstutsiktene materialiserer seg.De peker også på et mulig betydelig fall i boligprisene, som kan utløses av oljeprisfall eller andre sjokk i etterspørselen eller tilliten.Den siste risikofaktoren som trekkes frem er ifølge TDN Finans om tiltakene i Eurosonen stopper opp eller ikke gjennomføres helt, eller at man eventuelt får en lengre periode med lavere europeisk vekst eller lavere vekst i voksende markeder.Pengefondet mener også at Norge, i lys av lønnspress og andre konkurranseutfordringer, bør kutte oljepengebruken i 2014-budsjettet.