Tallene kommer fram i en ny rapport som legges fram for de nordiske landenes arbeidsministre og statsministre under en konferanse i Stockholm torsdag, skriver Aftenposten.I aldersgruppen 18-29 år har 61 prosent av de som blir uføretrygdet, psykiske lidelser. I aldersgruppen 30-39 år er andelen 52 prosent.Seniorforsker Arnstein Mykletun ved Nasjonalt folkehelseinstitutt er en av forfatterne av rapporten.- Analysen viser at den aller største gruppen psykiske lidelser som fører til uføretrygd i denne aldersgruppen, er angstlidelser. Dette er for de fleste å regne som en mild psykisk lidelse som oftest er forenlig med arbeid, og som oftest kan behandles med godt resultat. Vi burde derfor kunne forebygge at disse blir uføretrygdet, mener Mykletun.Han mener at sykmelding kan forverre tilstanden for dem som sliter med angst og får støtte for sitt syn hos Anne Kristine Bergern, psykiatriker og fagrådgiver i Rådet for psykisk helse.- Mennesker med psykiske lidelser trenger ikke nødvendigvis å være 100 prosent friske fra symptomer for å jobbe, påpeker hun. (©NTB)