Detaljhandelen i Storebritannia, eksklusive drivstoff, endte i april ned 1,4 prosent, viser sesongjusterte tall.Ifølge en sammenstilling utført av Bloomberg News var det på forhånd ventet en oppgang på 0,1 prosent.Over året steg detaljhandelen 0,2 prosent, mot en ventet oppgang på 1,8 prosent.Mars-tallene ble på månedsbasis opprevidert fra en nedgang på 0,8 prosent til en nedgang på 0,7 prosent, mens de på årsbasis var uendret på en vekst på 0,4 prosent.