Den britiske konsumprisindeksen (KPI) steg 0,2 prosent i april.Ifølge en sammenstilling utført av Bloomberg News var det på forhånd ventet en oppgang på 0,4 prosent.Over året steg prisene 2,4 prosent, mot en ventet vekst på 2,6 prosent.Mars-tallene viste en KPI-vekst på 0,3 prosent på månedsbasis og 2,8 prosent på årsbasis.