Staten er den dominerende eieren på Oslo Børs og Folketrygdfondet trader aktivt i de største selskapene; Statoil, Telenor, DNB, Hydro, Yara, Aker Solutions, Cermaq, Kongsberg Gruppen og Every.April var en aktiv måned for Folketrygdfondet, som er blant de fire største aksjonærene i de største selskapene på Oslo Børs.Folketrygdfondet kjøpte og solgte aksjer for hundrevis av millioner kroner i Statoil, Telenor, DNB, Norsk Hydro og Aker Solutions hver uke. Det handlet også litt i Yara og Kongsberg Gruppen, men satt stille i Cermaq og Every.Å sitte stille i Cermaq var lurt så lenge Marine Harvest vil kjøpe selskapet og aksjekursen skjøt i været.De knapt 5 millioner aksjene Folketrygdfondet sitter med i oppdrettsselskapet har steget med over 120 millioner kroner i verdi siden bunnen i april, og er nå verdt 539 millioner kroner.
Fondet kjøpte og solgte aksjer i Hydro for rundt 730 millioner kroner, for rundt 600 millioner kroner i Statoil og for rundt 1,1 milliarder kroner i Telenor.Fondet brukte 485 millioner kroner på å kjøpe 18,5 millioner aksjer i Hydro (NHY), etter alt og dømme den 24. april, til en kurs på 26,2 kroner. Det solgte 8 millioner aksjer igjen for rundt 217 millioner kroner den påfølgende uken.De 72 millioner aksjene Folketrygdfondet eier i Hydro er nå verdt knapt 2 milliarder kroner.Folketrygdfondet kjøpte og solgte også aksjer for et par hundre millioner kroner i Statoil (STL) før det klinket til med 2,5 millioner aksjer til en verdi av rundt 340 millioner kroner i uke 18. Fondet sitter da med Statoil-aksjer for 14,4 milliarder kroner.Fondet kjøpte seg også jevnt og trutt opp i Telenor (TEL), og brukte i overkant av 1,1 milliarder kroner på å øke fra en eierandel på 3,17 prosent til så vidt forbi 5 prosent - for øvrig uten at det ble flagget.Folketrygdfondet sitter da med aksjer i Telenor for 10,4 milliarder kroner.I DNB (DNB) kjøpte fondet 630.000 aksjer de første ukene i april før det lempet ut igjen 606.818 aksjer i uke 18. Eierandelen er da på 6,02 prosent og verdien på 2,7 milliarder kroner.- Det som omtales som en økning av eierandelen i Telenor til over 5 prosent uten flagging er aksjer som har vært lånt ut og som nå hentes inn i forkant av generalforsamlingen. Folketrygdfondets eierandel ble flagget til 5,00 prosent 26. juli i fjor (http://www.ftf.no/no/c-13-Flaggemeldinger.aspx), sier kommunikasjonssjef Sigrid Elsrud i Folketrygdfondet til HegnarOnline.Hun legger også til at en stor del av det som beskrives som kjøp, i realiteten er innhenting av aksjer som Folketrygdfondet er eier av, men som har vært lånt ut i markedet.- Vi har som regel at Folketrygdfondet skal stemme for samtlige av sine aksjer på selskapenes generalforsamlinger. Derfor vil det hvert år i forbindelse med generalforsamlingssesongen fremstå som bevegelser i våre porteføljer når utlånte aksjer hentes tilbake, sier hun Selskapene der staten er største eier hadde en samlet verdi på nær 1.000 milliarder kroner på Oslo Børs onsdag. Av dette hadde staten og Folketrygdfondet tilsammen en eierandel på 57 prosent.Det betyr også at staten eier børsnoterte aksjer til en verdi som tilsvarer 33 prosent av den samlede verdien av alle aksjene på Oslo Børs. Folketrygdfondet forvalter pensjonspengene våre i Norge og skal ved utgangen av året skal ha fra 145 til 155 milliarder kroner i verdi.Sammen med oljefondets verdi på 4.511 milliarder kroner skal de to pensjonsfondene ha en verdi på 4.666 milliarder kroner ved utgangen av 2013.