Bruttonasjonalprodukt (BNP) i Japan steg 0,9 prosent i første kvartal.Ifølge en sammenstilling utført av Bloomberg News var det ventet at BNP ville vokse med 0,7 prosent.Over året endte BNP opp 3,5 prosent, mot en ventet oppgang på 2,7 prosent.Fjerdekvartalstallene ble opprevidert fra en oppgang på 0,2 prosent til en oppgang på 1,0 prosent.Industriproduksjonen i Japan steg i mars 0,9 prosent.Ifølge Blooomberg News var det her ventet en oppgang på 0,2 prosent.Over året falt produksjonen 6,7 prosent, mot en ventet nedgang på 7,3 prosent.