USAs justisdepartement har i hemmelighet hentet ut lister over telefonsamtaler som fant sted over en periode på to måneder i fjor, ifølge Associated Press' (AP) toppsjef Gary Pruitt.I et åpent brev retter han en skarp klage til justisminister Eric Holder. Først forrige fredag skal AP ha fått vite at myndighetene har skaffet seg tilgang til listene.- En slik omfattende innhenting av telefonkommunikasjonen til Associated Press og byråets reportere kan umulig rettferdiggjøres, heter det i brevet.Pruitt krever at listene utleveres til AP og at alle kopier ødelegges. Det er ikke klart hva som var formålet med å hente ut telefonlistene, men AP tror justisdepartementet kan ha forsøkt å finne en kilde som lekket opplysninger om en mislykket terrorplan i fjor.Statsadvokatembetet i Washington understreker i en uttalelse at alle lover og forskrifter følges når påtalemyndigheten ber domstolene om tilgang til medieselskapers telefonopplysninger. Klagen fra AP blir ikke nevnt direkte i uttalelsen. (©NTB)