Handelsbanken har i dag publisert en analyse hvor økonomene reviderer sitt syn på rentebanen fra Norges Bank.- Etter uventet lav inflasjon i mars og en vedvarende nedadgående trend i kjerneinflasjonen overrasket prisveksten på oppsiden i april, noe som gjør at vi ikke tror et rentekutt lenger er aktuelt for Norges Bank. Siden mars trekker likevel utviklingen i flere økonomiske størrelser som påvirker styringsrenten i retning av en lavere rentebane fra Norges Bank, sier Kari Due-Andresen.- Lønnsforhandlingene så langt peker i retning av lavere lønnsvekst i 2013 enn Norges Banks estimat på fire prosent. Lavere lønnsvekst kan føre til lavere inflasjon på sikt enn Norges Bank nå ser for seg, sier Due-Andresen.- Arbeidsmarkedet har også utviklet seg svakere i år enn Norges Bank har antatt, og så langt ser det ut til at arbeidsledigheten blir høyere i år enn Norges Bank venter. Dette kan indikere at presset i norsk økonomi er lavere enn Norges Bank har antatt, understreker analytikeren.- Internasjonalt ligger det an til svakere vekst enn Norges Bank så for seg i mars, særlig i eurosonen, og vekstestimater for verdensøkonomien er revidert ned for 2013 og 2014. I tillegg har internasjonale renter, ledet an av Sverige, falt videre siden mars, sier Due-Andresen.- Denne trenden ble også forsterket av rentekuttet i ESB i mai og påfølgende forventninger om ytterligere kutt i styringsrentene fra ESB. Alle disse faktorene trekker i retning av en lavere rentebane, sier analytikeren.- Norges Banks motvilje mot å kutte renten er ingen hemmelighet, noe som ble understreket i mars da Norges Bank brukte sitt skjønn til å trekke rentebanen opp i den korte enden for å unngå å kutte renten slik som deres modellapparat ville grunnet den lave inflasjonen, sier Due-Andresen.- Siden mars trekker utviklingen i faktorer som påvirker renten mer ned enn opp, men vi venter altså ikke lenger noe rentekutt fra Norges Bank. Isteden antar vi at Norges Bank vil presentere en rentebane hvor den første rentehevingen blir skjøvet ut i tid, nærmere bestemt til 4. kvartal neste år, sier Due-Andresen.- Deretter ser vi for oss at rentebanen blir liggende i underkant av 25 basispunkter lavere enn Norges Banks nåværende rentebane, avslutter Kari Due-Andresen.