Bastesen tilkjent millionerstatning fra staten

Lagmannsretten har fastslått at staten er ansvarlig for at Steinar Bastesen først fikk fiskeretten tilbake ett år etter han gikk av som stortingspolitiker. Nå får han 2,9 millioner kroner i erstatning.

Foto: Scanpix
Politikk
Bastesen sier at lagmannsrettens dom i hovedsak virker grei, men beklager at staten ikke har vært villig til å drøfte saken eller forsøke å få den løst ved rettsmekling, skriver Brønnøysunds Avis.Etter at Bastesen i 2005 avsluttet sine åtte år på Stortinget for Kystpartiet, brukte Fiskeridirektoratet og Fiskeri- og kystdepartementet ett år på å gi Bastesens selskap Alu Safe AS fiskeadgangen tilbake. Lagmannsretten har nå konkludert med at staten er ansvarlig for det økonomiske tapet.Summen på 2,9 millioner kroner er inkludert renter og saksomkostninger, og er om lag 1 million kroner lavere enn Bastesens krav.Saken har versert i ulike rettsinstanser i flere år. I fjor forkastet Høyesterett den forrige dommen fra lagmannsretten, som gikk i statens favør. Den fastslo også at kravet ikke var foreldet. (©NTB)