Industriproduksjonen i Spania falt med 1,8 prosent i april sammenliknet med samme periode året før, ifølge ukedagskorrigerte tall.Det var på forhånd ventet en nedgang på 2,6 prosent, ifølge Bloomberg.Marstallene ble revidert fra en opprinnelig rapportert nedgang på 0,6 prosent, til en nedgang på 0,8 prosent.