Totalt har Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til nå mottatt tips på rundt 1.000 personer, skriver VG.Ikke alle meldinger har gjort det nødvendig å ta direkte kontakt. Det opplyste politioverbetjent Hans Petter Tomter under forskningskonferansen på Politihøgskolen.Hans jobb i PST er å forebygge terror og kriminelle handlinger. Tomter ønsker imidlertid ikke å opplyse om noen av samtalene har ført til at det har blitt opprettet straffesak eller annen reaksjon mot vedkommende.- Den ene som er villig til å gå langt i å utøve vold - det er han eller hun vi skal finne. Forhåpentligvis gjør vi i PST også noe rett, sier Tomter til VG.Samtalene med de 200 personene skjedde enten privat, i det offentlige rom eller hos PST i Nydalen i Oslo.- Slike samtaler, hvor vi ser vedkommende rett inn i øynene, har mye for seg. Det er ekstremt viktig å snakke med og ansvarliggjøre dem det gjelder. Slike forebyggende samtaler er noe av det viktigste PST gjør i dag, sier Tomter.Erfaringene med å innlede dialogene er, ifølge Tomter, vellykket.- Som regel viser det seg at vedkommende har et behov for hjelp, noe vi selvsagt bistår med. Vårt mål er å få vedkommende tilbake til det «normale» Hvis vi ikke greier det, har vi feilet, sier Tomter. (©NTB)