Tall fra EUs statistikkorgan Eurostat viser onsdag at BNP i eurosonen var ned 0,2 prosent i første kvartal 2013 sammenlignet med foregående kvartal.På årsbasis var BNP-veksten ned 1,1 prosent.Det var ventet en nedgang på 0,2 prosent sekvensielt og en nedgang på en prosent over året.BNP-veksten i fjerde kvartal ble ikke revidert fra en nedgang på 0,2 prosent på kvartalet, mens årsveksten ikke ble revidert fra en nedgang på 1,0 prosent.