KjøpLogg inn

ESA kan få overvåke norske banker

Norske banker og finansinstitusjoner kan måtte finne seg i å bli overvåket av EFTAs overvåkingsorgan ESA i framtiden.

Publisert 4. juni 2013 kl. 08.38
Oppdatert 17. des. 2013 klokken 01.32
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 172 ord
AP Photo

Årsaken er at EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein er i forhandlinger med EU-kommisjonen om å knytte seg til EUs nye system for finanstilsyn, skriver Klassekampen.EUs nye tilsynssystem ble etablert i 2011 som en følge av den internasjonale finanskrisen som avdekket flere svakheter i den internasjonale reguleringen av finansmarkedene.Meningen er å etablere en overvåking av banknæringen, forsikrings- og arbeidspensjonsordninger og verdipapirmarkedet. Organet har mulighet til gripe inn overfor nasjonale finansinstitusjoner som ikke følger EUs lover på området.For Norges vedkommende vil dette kunne bety en overprøving av Finanstilsynet, noe som ville kreve en grunnlovsendring fordi Norge igjen må avstå suverenitet til EU uten å være medlem i unionen.EFTA-landene foreslo derfor først overfor EU at reglene ikke skulle gjelde for EFTA-landene, noe EU vendte det døve øret til. Norge jobber derfor for å få til en løsning som gjør at Finanstilsynet fortsatt kan opptre selvstendig, men vurdere pålegg som EU-tilsynet kommer med, og iverksette disse under overvåking av ESA.Siden Norge er et EFTA-land vil dette ikke kreve grunnlovsendring, men tre firedels flertall i Stortinget. (©NTB)