I stedet for å framstå samlet med de andre borgerlige partiene og holde seg innenfor samme oljepengebruk som regjeringen, presenterer Fremskrittspartiet sitt eget forslag til revidert budsjett.- Vi vil bruke mer oljepenger til investering. Det er det som er forskjellen mellom vårt og Høyres forslag, sier Frps finanspolitiske talsmann Ketil Solvik-Olsen.Konkret vil Frp øke de offentlige utgiftene med 2,1 milliarder kroner sammenlignet med regjeringens forslag. Samtidig vil Frp redusere de offentlige inntektene, hovedsakelig gjennom skattelettelser, med 1,2 milliarder kroner.Stortinget behandler det reviderte budsjettet 21. juni. (©NTB)