Tyrkias eneste kvinnelige statsråd synes det er interessant med deltidsdebatten i Norge, for hun tror fleksibilitet er nøkkelen for å få flere kvinner til å gå ut i lønnet arbeid, skriver Aftenposten.I Tyrkia er de fleste kvinner hjemmeværende. Mellom 25 og 30 prosent har lønnet arbeid, langt færre enn i Norge, der nær 70 prosent er i arbeid. D- Vi ønsker å gi kvinnene alle muligheter. Hvis deltid er bra for dem, er det deres valg. Vi må finne et system med ulike modeller som passer for folk, sier Fatma til avisen.Samtidig har satsminister Recep Tayyip Erdogan sagt at kvinner bør får minst tre barn hver.Til demonstrasjonene i hjemlandet kommenterer ministeren at det internasjonalt har vært mye "informasjonsforurensning".