LO løfter privatisering inn i valgkampen

Rustet med en fersk rapport som viser at konkurranseutsetting av myke tjenester verken gir billigere eller bedre tjenester, LO vil snakke mer om privatisering i valgkampen.

Jens Stoltenberg og Erna Solberg - Foto: Scanpix
Politikk

Internasjonale investeringsselskaper som skummer fløten, skjuler overskudd og trikser med skatt er bare noen av virkningene LO advarer mot etter å ha sammenlignet omfanget og følgene av konkurranseutsetting innen helse-, omsorg og skole i Norge, Sverige og Danmark.- Opposisjonen ønsker konkurranseutsetting. Dette må bli et tema i valgkampen, sier seniorrådgiver og rapportforfatter Knut Thonstad i LO til NTB.Ifølge landets største arbeidstakerorganisasjon viser rapporter og studier fra Sverige og Danmark de siste årene at det ikke er belegg for å hevde at privatisering gir besparelser på velferdsområder. Det er heller ikke dokumentert bedre kvalitet.- Tvert om viser det seg at de ansatte taper i form av svekkede lønns- og pensjonsrettigheter, de private stikker av med gevinsten og innsparingen for det offentlige er kun tilsynelatende, sier Thonstad.

Nyheter
Næringsliv