10 000 ungdommer var innom Ocean Talent Camp i Oslo denne uken. Arrangementet skal lokke flere ungdommer til shipping-, offshore-, og fiskeri- og skjømatnæringene, skriver Dn.Ocean Talent Camp-budsjettet er på rundt seks millioner kroner, og inkluderer et pedagogisk opplegg i for- og etterkant av arrangementet. Halvparten av midlene kommer fra eksterne bidragsytere, og den andre halvparten står Nor-Shipping og Norges Varemesse for.Blant de eksterne bidragsyterne har Nærings- og handelsdepartementet og Innovasjon Norge stått for 700.000 kroner.- I tillegg har alle utstillerne bidratt med betydelige midler og innsats med tanke på egne forberedelser og gjennomføringen av Ocean Talent Camp, sier Øyvind Michael Olsen som er kommunikasjonsansvarlig for arrangementet.