Ansatte i Marinejegerkommandoen (MJK) skal ha blitt truet til å støtte forsvarssjefens beslutning fra februar i år om å slå sammen spesialstyrkene til én felles styrke, plassert på Rena, melder TV 2 og VG.Tillitsvalgte for marinejegerne skal ha sendt et varslerbrev til forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap), men dette skal ha blitt liggende uåpnet i tre måneder. Nå oppretter hun en varslingssak for å se nærmere på påstandene om utilbørlig press.I brevet heter det at en av forsvarssjef Harald Sundes nærmeste medarbeidere skal ha truet ansatte i MJK med ulovlig telefonavlytting hvis de ikke holdt tett om sin motstand mot sammenslåingsplanene.Striden endte med at forsvarssjef Sunde oppga prosjektet og valgte å beholde Marinejegerkommandoen og Forsvarets spesialstyrker som separate taktiske avdelinger der de er lokalisert i dag. (©NTB)