Norske Christian Angell fra Høyre har vært blant de tiltalte i saken, men NTB har ikke lyktes med å få bekreftet at Angell er dømt.I begynnelsen av 2012 ble Angell og 42 andre tiltalt for å ha drevet ulovlig innblanding i egyptisk politikk, og det ble utstedt reiseforbud. Da forbudet ble opphevet i mars 2012 forlot Angell og de fleste andre utlendingene som var tiltalt, Egypt.I alt 43 egyptere og utlendinger til fengsel i den såkalte NGO-saken. De 43 personene ble dømt til fengsel på ett til fem år. Samtidig heter det i dommen at de berørte organisasjonene skal legges ned og deres økonomiske midler beslaglegges av staten.Minst 15 amerikanere og elleve andre utlendinger ble in absentia dømt til betinget fengsel i fem år, deriblant minst én nordmann, skriver nyhetsbyrået Reuters.Fem tiltalte som var til stede i retten da dommen ble lest opp, deriblant én amerikaner, ble dømt til to års fengsel. De elleve øvrige tiltalte ble dømt til ett års betinget fengsel. (©NTB)