Regulering av skipstrafikk i Arktis foregår gjennom FNs sjøfartsorganisasjon IMO, og helt siden 2009 har organisasjonen arbeidet med å utforme den såkalte Polarkoden, som skal trekke opp sikkerhets- og miljøregler for skip i arktisk farvann.Onsdag var arbeidet med Polarkoden ett av temaene under et maritimt toppmøte i Oslo, der næringsminister Trond Giske (Ap) var vert for skipsministre og representanter fra flere nasjoner, blant dem Russland, Hellas, Singapore, Japan, USA og EU, i tillegg til representanter for sjøfartsorganisasjonene IMO og ICS.På en pressekonferanse hos Norges Rederiforbund etter møtet onsdag opplyste generalsekretær Sekimizu at IMOs mål er å ha Polarkoden ferdig i 2014.Trond Giske sier at han tror dette er realistisk.- Jeg er optimistisk. Vi er pådrivere for dette fra norsk side. Det er en av grunnene til at vi har invitert til dette toppmøtet, sier Giske til NTB.Han tror ikke uenighet om jurisdiksjon i nordområdene vil gjøre det vanskelig for IMO å få Polarkoden ferdig allerede neste år. (©NTB)