Statisitisk sentralbyrå (SSB) kutter antall konjunkturrapporter fra fire til tre i 2013.- Vi gjør dette for å frigjøre ressurser, sier forskningsdirektør Torbjørn Hægeland til DN.
Av forskningsavdelings 90 årsverk, er omlag halvparten finansiert via statsoppdrag. Resten av oppdrag som er eksternt finansiert.
Gjennom å kutte én konjunkturrapport og noen andre aktiviteter, frigjør SSB ressurser som kan brukes til de eksternt finansierte oppdragene.- Vi hadde for høy pengebruk i fjor. SSB.no belastet budsjettene våre, selvsagt. Det andre er at vi står overfor flytting til et annet bygg i Oslo hvor vi får økte husleier og noen engangsutgifter til flytting. Dette gir behov for en buffer, sier administrerende direktør i SSB, Hans Henrik Scheel, til DN.Prosjektet med ny nettportal skulle koste 12,6 millioner kroner, men SSB bommet grovt da arbeidet ble satt i gang. Sluttsummen endte på 125 millioner kroner.