Strammer inn for utenlandske transportører

Samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) varsler innstramminger i utenlandske transportørers adgang til å ta oppdrag internt i Norge.

Statsminister Jens Stoltenberg (i midten) sammen Trygve Slagsvold Vedum som er ny landbruksminister og Marit Arnstad som er ny samferdselsminister, på Slottsplassen i Oslo etter ekstraordinært statsråd mandag formiddag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Politikk

Etter EU-utvidelsen har det vært en kraftig vekst i antall utenlandske transportører som utfører oppdrag internt i Norge, såkalt kabotasje.EU-kommisjonen har ønsket ytterligere liberalisering på området, men utsatte i vår arbeidet etter press fra flere medlemsland.For å drive kabotasje, det vil si frakte last mellom to steder i Norge, skal en utenlandsk godstransportør først ha fraktet last over den norske grensen.- Denne ordningen kan misbrukes. Biler kan kjøre over grensen fra Sverige uten last for å sike etterfølgende kabotasjeoppdrag, påpeker Arnstad.Hun sier det nå presiseres hva et internasjonalt oppdrag er for å sikre at utenlandske godstransportører ikke krysser grensen uten reell last.- Det er en reell innstramming, sier samferdselsministeren til NTB.Dagens regelverk tillater at en utenlandsk godstransportør utfører inntil tre turer internt i Norge i løpet av sju dager etter lossing av en internasjonal last.Arnstad sier til NTB at hun ønsker at Norge skal følge samme linje som Finland.

Nyheter
Næringsliv