Den tyske innkjøpsindeksen (Purchasing Management Index) for tjenestesektoren endte på 49,7 i mai, viser endelige tall.Foreløpige tall viste en indeks på 49,8 prosent, og det var ikke ventet revideringEn indeks over 50 viser tiltagende aktivitetsnivå.