70 fag fenger ikke studentene

Over 70 fag ved 28 forskjellige lærersteder fikk ingen førstevalgssøkere i første runde av årets Samordna opptak. Fredag legges ledige studieplasser ut.

Foto: Scanpix
Politikk

Etter søknadsfristen i april har studentene hatt mulighet til å bytte om sine prioriteringer fram til 1. juli. Mens siviløkonomutdanningen på Norges Handelshøyskole i Bergen og jusstudiet ved Universitetet i Oslo ruvet på toppen av maioversikten over de mest foretrukne studiene, er det andre studier som har grunn til å håpe at mange studenter har rokert sine valg før studiestart.Havbruk ved Universitetet i Nordland, industriell elektronikk ved Høgskolen i Narvik og bachelor i menighetspedagogikk ved NLA Høgskolen er tre av totalt 72 studieretninger ved 28 lærersteder som manglet førstevalgsvelgere før sommerferien, viser en oppdatert statistikk som NTB har fått oversendt.Fraværet av søkere skyldes i noen tilfeller at enkelte studier ikke blir tilbudt hvert år eller har blitt slått sammen med et annet, påpeker Samordna opptak. Høgskolen i Staffeldtsgate og Mediehøgskolen Gimlekollens fusjon inn i NLA Høgskolen i januar, førte til at sistnevnte hadde en økning i førstevalgssøkere fra mai 2012 til mai 2013 på 65 prosent, mest av samtlige læresteder. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv