Asylansatte kritiserer UDI for bare å tenke økonomi

Økonomiske vurderinger hos Utlendingsdirektoratet fører til at unge asylsøkere som har vært ofre for menneskehandel ikke får god nok oppfølging. Det hevder flere tidligere verneombud.

Frode Forfang. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix.
Politikk

Tidligere i år ble hele menneskehandelteamet ved Hvalstad asylmottak sagt opp etter at mottaket ble flyttet til Mysebu etter en anbudsrunde.Verneombud Ingrid Evensen, som er en av de oppsagte, peker på at ferske rapporter har oppfordret UDI til mer bemanning på dette feltet, men likevel fulgte ikke den opparbeidede kompetansen på menneskehandel med på flyttelasset, skriver Dagbladet.- Det er kommersielle krefter som avgjør omsorgstilbudet til asylbarna. Det fører til at asylbarna blir et middel til økonomisk gevinst, sier Evensen. Hun forteller at mange barn lider av traumer og er utsatt for sterkt press fra bakmenn og kriminelle miljøer.- Å bygge opp en tillitsrelasjon til disse barna tar tid, og da er det avgjørende at mottakene har både nok bemanning og kompetanse på feltet, mener hun.Evensen får støtte fra tidligere verneombud Nikolas Dannevig Gaarder. Han takket nei til å fortsette i jobben fordi han mener det er hårreisende å se hvordan UDI alltid prioriterer det billigste alternativer når de skal velge blant anbudene fra kommersielle aktører.- Jeg ville ikke jobbe på Hvalstad fordi kvaliteten ble for dårlig for barna. Det var bare økonomi som telte for UDI, sier Gaarder.Avdelingsleder Christine Wilberg i UDI avviser kritikken.- Dette er en påstand vi overhodet ikke kjenner oss igjen i. Når vi oppretter mottak, er prisen ett av flere vurderingskriterier. I anbudskonkurransen på Hvalstad var innholdet i driften viktigere enn økonomi, hevder hun. (©NTB)

Nyheter
Politikk