Etterslep på 200 milliarder i kommunalt vedlikehold

Nesten 70 prosent av alle kommunale bygg bør pusses opp eller rehabiliteres. KS etterlyser en langsiktig, politisk plan for det kommunale vedlikeholdsarbeidet.

Politikk

31 prosent av kommunale bygg her i landet krever en omfattende teknisk oppgradering, viser en kartlegging som er gjennomført av Multiconsult og Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF).- For få ressurserUndersøkelsen gjelder 41 kommuner og fem fylkeskommuner. Nesten alle kommunene oppgir at manglende økonomiske ressurser er hovedårsaken til vedlikeholdsetterslepet.- Dersom kommunene fortsetter å bruke så lite på vedlikehold som de gjør i dag, vil det tapte vedlikeholdet ikke kunne tas igjen før om 20-25 år, sier professor og innovasjonsleder i Multiconsult Svein Bjørberg.- Det er tydelig at kommuneøkonomien ikke er god nok til å kunne vedlikeholde byggene, sier Bjørberg til NTB.60 prosent av kommunene oppgir i undersøkelsen at de har vedlikeholdsplaner, men at kvaliteten og oppfølgingen varierer i stor grad.- Trenger politisk forankringKommunesektorens organisasjon (KS) vil ha staten med på laget for å utarbeide en langsiktig politisk plan for vedlikeholdsarbeidet i kommunene.- Hele den kommunale bygningsmassen, altså vann, bygg, avløp og vei, har et samlet vedlikeholdsetterslep på 200 milliarder kroner. Problemet er at penger til langsiktig vedlikehold taper i kampen mot mer dagsaktuelle investeringer, sier rådgiver innen lokaldemokrati og kommuneøkonomi, Margareth Belling til NTB.- Vi har invitert regjeringen ved flere anledninger til et forpliktende samarbeid mellom stat og kommunesektor. Regjeringen har avslått disse henvendelsene, med den begrunnelse at dette er kommunenes eget ansvar. Men dersom kommunene ikke forplikter seg i større grad til en politisk plan, vil det gå ut over vedlikeholdsarbeidet, sier Belling. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv