EU-parlamentet tygger på snusforslag

Sverige fikk gjennomslag blant medlemslandene, nå skal EUs nye tobakksdirektiv og makten over snusens innhold gå første runde i EU-parlamentet.

Snus
Politikk

Parlamentets helsekomité skal onsdag kveld ta stilling til forslaget til nytt tobakksdirektiv.I direktivet tar EU-kommisjonen blant annet til orde for forbud mot sterke smakstilsetninger. Men tidligere i sommer fikk Sverige gjennomslag blant medlemslandene for at det er de selv som har makten over snusens innhold og smak.Komiteens beslutning skal så til behandling og avstemning i plenum i Parlamentet. Om vedtaket her er svært ulikt medlemslandenes, må det nye forhandlingsrunder til før tobakksdirektivet er endelig vedtatt.EUs tobakksdirektiv gjelder for Norge gjennom EØS-avtalen, og endringene er derfor også aktuelle for norsk lovgiving.Svenskene har unntak fra EUs snusforbud, men får bare eksportere snusen sin til Norge - som også har et unntak gjennom EØS-avtalen. De har gitt opp forsøket på å få bort eksportforbudet ellers, nå står kampen om innholdet og smaken.Forslaget til nytt tobakksdirektiv innebærer at sterke smaker av for eksempel mentol blir forbudt. Videre blir det krav om store helseadvarsler på sigarettpakkene som gir liten plass til logo og merke.

Nyheter
Næringsliv