Høyre vil ha mer arbeidsinnvandring

Høyre mener regjeringen har gjort lite for å rekruttere arbeidsinnvandrere til Norge. Men Fremskrittspartiet advarer mot å overdrive behovet for utenlandsk arbeidskraft.

Bent Høie (H). Foto: Scanpix
Politikk

- Det er ikke tvil om at det er avstand mellom partiene på borgerlig side i spørsmål som er knyttet til utlendingsloven, erkjenner Høyre-nestleder Bent Høie.- Fremskrittspartiet og KrF utgjør gjerne ytterpunktene, mens Høyre inntar en mellomposisjon. Jeg tror vi skal klare å bli enige om dette også, sier han til NTB.Men motstanden fra Fremskrittspartiet får ikke Høyre til å tone ned ønsket om å få flere arbeidsinnvandrere til Norge - også fra land utenfor EU.- Nei, det er definitivt mangel på viktig arbeidskraft i Norge. Jeg er selv fra oljebyen Stavanger, som er komplett avhengig av utenlandsk arbeidskraft - ikke minst fra land som India og Pakistan, sier Høie.- Gjort for liteHøyre-toppen mener regjeringen har sviktet når det gjelder å legge forholdene til rette for økt arbeidsinnvandring.- De rødgrønne har gjort altfor lite. Det er altfor vanskelig for utlendinger å komme til Norge som arbeidsinnvandrere i dag. Norske bedrifter møter for mange hindre og byråkrati, sier Høie.Siden nyttår har regjeringen reversert to ordninger som skulle gjøre det lettere for utlendinger med relevant fagutdanning å søke arbeid i Norge. Mandag kunne NTB fortelle at en tredje ordning trolig står for fall, nemlig den som sikrer faglærte utlendinger rett til opphold i inntil ett år for å ta norskkurs. Dette skjer fordi det er avdekket misbruk av ordningene.- Regjeringen er ikke offensiv nok. Når så mange høyt utdannede søreuropeere står uten jobb burde man ha samarbeidet tettere med norsk næringsliv og nasjonale myndigheter for å få flere av dem til Norge, sier Høie.Vil myke oppHøyre tar i stortingsvalgprogrammet sitt til orde for å gi enkelte bedrifter rett til å omgå systemet og snike i køen.- Store, profesjonelle selskaper bør få en forhåndsgodkjenning som sikrer at de kan knytte til seg utlendinger, la dem begynne i jobb og heller ordne papirene i etterkant, sier Høie.Partiet hans ønsker også lette arbeidsinnvandringen ved å etablere egne servicesentre samt innføre et hurtigspor for behandling av søknader fra eksperter og spesialister.Oppskriften er den stikk motsatte av hva Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann Morten Ørsal Johansen foreskrev tidligere i sommer. I et intervju med Dagbladet slo han fast at partiet går inn for restriksjoner på arbeidsinnvandringen.- At innvandringen går ned, vil vi garantere. Hvis vi ikke får til det, blir det vanskelig å sitte i regjering, sa Johansen.- OverdrevetFrps Per-Willy Amundsen var partiets talsmann da Stortinget diskuterte den nye utlendingsloven som trådte i kraft i 2010. Han advarer de øvrige partiene mot å overdrive de positive sidene ved arbeidsinnvandring.- Gjennom EØS-avtalen har om lag en halv milliard mennesker direkte adgang til det norske arbeidsmarkedet. Det er ingen grunn til å overdrive behovet for arbeidskraft fra verden utenfor Europa, sier Amundsen til NTB.Han erkjenner at det finnes en rekke norske bedrifter som mangler arbeidskraft, men understreker at en eventuell borgerlig regjering også må vurdere kostnadene ved økt innvandring.- Det som er optimalt for en enkelt bedrift, behøver ikke være optimalt for samfunnet som helhet. Vi har alltid advart mot utlendingers forbløffende evne til å utvise kreativitet og tilpasse seg norske utlendingsregler, sier han. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv