Høyre vil røske opp i Nav

Det vil stilles mye strengere krav til Nav-brukere hvis Høyre kommer til makten. Det lover Høyres Torbjørn Røe Isaksen.

NAV - Foto - Scanpix
Politikk

Blant annet skal flytteplikten for dagpengemottakere praktiseres strengere. Partiet vil også innføre lovpålagt aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere, særlig for unge mottakere.- Hvis du får sosialhjelp, og ikke møter opp til aktiviteter uten gyldig grunn, altså ren skulk, skal det trekkes i ytelsene, sier Høyres stortingsrepresentant Torbjørn Røe Isaksen til Adresseavisen.Han er ikke redd for økonomiske konsekvenser for brukerne ved slike kutt, og mener elementære behov uansett vil sikres.- Dette handler om ansvarliggjøring av folk. Det er sånn andre steder i livet, at du må møte opp.Den viktigste endringen, ifølge Isaksen, er at de vil fjerne mye av målstyringen. Isaksen mener Nav måles opp og i mente, men de måles sjelden på resultatene av tiltakene. Han trekker fram dialogmøter Nav må ha med sykmeldte, som et eksempel.- De blir målt på antall møter, men det sier ingenting om kvaliteten på møtene, eller om de faktisk hjelper. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv