- Kan ikke utelukke ny Bosnia-krig

Verdenssamfunnet har gitt opp Bosnia-Hercegovina, mener Helge Lurås, sjef for forskningssenteret SISA. Ny krig kan ikke utelukkes, mener professor og Balkan-ekspert Svein Mønnesland.

Demonstrasjoner i Sarajevo. (AP Photo/Amel Emric).
Politikk

Torsdag 11. juli er det 18-årsdagen for de bosniske serbernes militære overtakelse av Srebrenica, bynavnet som er blitt symbol for den verste krigsforbrytelsen i Europa siden andre verdenskrig.To dager etter begynte massakrene på tusener av krigsfanger og sivile menn og gutter. Massakrene ble begynnelsen til slutten på krigen som endte med Dayton-avtalen. Et dysfunksjonelt Bosnia-Hercegovina er fastlåst i etnisk konflikt og splittelse.- Gitt opp- Har verdenssamfunnet gitt opp Bosnia-Hercegovina? Ja, det tror jeg man nesten kan si. I hvert fall sammenlignet med den oppmerksomheten landet fikk både politisk, økonomisk og militært de første årene etter krigen, sier Lurås, som kjenner Bosnia-Hercegovina godt fra flere langvarige opphold i landet.- Nå er det ingen vesentlige hovedsteder som driver en aktiv Bosnia-politikk lenger, tilføyer han.- Jeg tror ikke det har vært vilje til å følge opp situasjonen de siste årene. Man føler at de fleste tiltak er forsøkt. Kanskje har det vært feilslått fra begynnelsen, mener Lurås.Han tror situasjonen vil fortsette som nå enda noen år.- Men en deling av Bosnia-Hercegovina kan kanskje skje om 15- 20 år, sier han.Ny krig?Professor Svein Mønnesland er heller ikke optimist.- Jeg hadde et visst håp til EUs engasjement, men jeg kan ikke se at det kommer noe ut av det. Det virker som om Bosnia er falt ut av EUs oppmerksomhet, at EU har gitt opp, sier han.En bosnisk diplomat sa på et relativt åpent møte at han er redd for en ny krig.- Da kan ikke jeg være optimist, sier Mønnesland.- Det vil neppe være noen sak for bosnjakene å drive serberne i Øst-Bosnia ut i en ny krig, hvis ikke Serbia griper inn. Og det kan vel Serbia neppe. Bosnjakene vil bli fordømt, men etter et par år er vel det glemt igjen. (©NTB)

Nyheter
Politikk