LO tapte 100 millioner på driften i 2012

Til tross for at LO tapte nesten 100 millioner på driften i 2012, gjør store aksjeutbytter og renteinntekter at de kan doble overskuddet fra året før.

Gerd Kristiansen - Foto - Scanpix
Politikk

Bunnlinjen viser et overskudd på 342 millioner kroner, skriver NRK.Driftskostnadene i landets største arbeidstakerorganisasjon er langt større enn driftsinntektene, viser LOs konsernregnskap for 2012.LO hadde 387 millioner kroner i inntekter fra medlemmenes kontingenter i 2012. I tillegg mottok de offentlige tilskudd og hadde andre inntekter, slik at totale driftsinntekter kom på 511 millioner kroner i 2012.Driftskostnadene på den annen side var på hele 606 millioner kroner.2. nestleder Hans Christian Gabrielsen i LO sier det er naturlige forklaringer på de høye utgiftene.- Driftsresultatet er svekket fordi vi har bevilget støtte til forbund som er i konflikt, og dernest har vi vedtatt å styrke egenkapitalen i forskningsstiftelsen Fafo med ca. 30 millioner kroner, sier Gabrielsen, og understreker at driften i LO er solid og god.Samtidig som at driften går dårligere i LO enn før, viser regnskapet at LO har en egenkapital på hele 3,7 milliarder kroner.Til tross for en kvart milliard kroner i aksjeutbytte og renteinntekter på 86 millioner, vil ikke Gabrielsen være med på at det er finansinntektene som redder LOs økonomi.- Vi har en solid drift og en solid økonomi og driver etter planlagte budsjetter. Vi går i balanse med unntak av uforutsette bevilgninger, sier han. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv